Cố vấn doanh nghiệp với diễn giả Lê Hoài Phương

CHỌN NGƯỜI CỐ VẤN DOANH NGHIỆP QUAN TRỌNG HƠN XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP, CHỌN NGƯỜI HUẤN LUYỆN QUAN TRỌNG HƠN VIỆC CỐ GẮNG NỖ LỰC TÀI SẢN LỚN NHẤT CỦA DOANH NGHIỆP CHÍNH LÀ CON NGƯỜI ###@@@ TỰ ĐỘNG HOÁ DOANH NGHIỆP @@@ Đã xuyên suốt hơn 20 năm chuyên nghề huấn luyện cho vôRead More