Đào tạo doanh nghiệp với chuyên gia Lê Hoài Phương

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC HUẤN CAO CẤP CÓ 102 DÀNH CHO NHỮNG TẬP ĐOÀN LỚN, CHỦ DOANH NGHIỆP, NHỮNG STARTUP VÀ MỌI CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP CẦN ĐÀO TẠO Thế giới chỉ có 1% người giàu, 4% người an phận, đủ ăn, 95% người sống trong cảnh nợ nần nghèo khó và cam chịu. TheoRead More