Tin tức

Cố vấn doanh nghiệp với diễn giả Lê Hoài Phương

CHỌN NGƯỜI CỐ VẤN DOANH NGHIỆP QUAN TRỌNG HƠN XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP, CHỌN NGƯỜI HUẤN LUYỆN QUAN TRỌNG HƠN VIỆC CỐ GẮNG NỖ LỰC TÀI SẢN LỚN NHẤT CỦA DOANH NGHIỆP CHÍNH LÀ CON NGƯỜI ###@@@ TỰ ĐỘNG HOÁ DOANH NGHIỆP @@@ Đã xuyên suốt hơn 20 năm chuyên nghề huấn luyện cho vôRead More

Đào tạo doanh nghiệp với chuyên gia Lê Hoài Phương

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC HUẤN CAO CẤP CÓ 102 DÀNH CHO NHỮNG TẬP ĐOÀN LỚN, CHỦ DOANH NGHIỆP, NHỮNG STARTUP VÀ MỌI CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP CẦN ĐÀO TẠO Thế giới chỉ có 1% người giàu, 4% người an phận, đủ ăn, 95% người sống trong cảnh nợ nần nghèo khó và cam chịu. TheoRead More

Huấn luyện doanh nghiệp với chuyên gia Lê Hoài Phương

NHỮNG THỨ KHÁC CHỈ LÀ PHỤ, CON NGƯỜI MỚI LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT, QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH BẠI CỦA MỘT DOANH NGHIỆP! THIÊN THỜI KHÔNG BẰNG ĐỊA LỢI, ĐỊA LỢI KHÔNG BẰNG NHÂN HOÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC THẾ GIỚI ( UNESCO ) ĐÃ KHẲNG ĐỊNH: NĂNG LỰC CON NGƯỜI GỒM 4% KIẾNRead More